Regionalizm na Żywiecczyźnie - obrzędy i zwyczaje

Zapraszamy do odkrywania przez cały rok barwnego świata górali żywieckich, ich tradycji oraz kultury.

Wiosna

wiosenne zwyczaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zima

zimowe zwyczaje

 

Uchwała Sejmiku Województwa Ślaskiego

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 14 grudnia 2020 r. ogłosił rok 2021 Rokiem Górali w Województwie Śląskim.

Wykonanie uchwały powierzył Zarządowi Województwa Śląskiego.

Zobacz uchwałę w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego:

https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi-26-2-2020-z-dnia-2020-12-14.html