Górolski żywobyci … – wiosenne zwyczaje i obrzędy dawnych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego

W dniu 27 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy nauczycieli różnych przedmiotów, wszystkich szczebli edukacji, osoby zainteresowane regionem i edukacją regionalną na spotkanie online, które idealnie wpisuje się w obchody Roku Górali. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli, wychowawców pod względem merytorycznym do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć z edukacji regionalnej, w korelacji z aktualną podstawą programową. Na webinarium uczestnicy dowiedzą się jak przygotować ciekawe zajęcia z edukacji regionalnej, wykorzystując wiosenne zwyczaje ludowe mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.Webinarium na platformie Clickmeeting 23 lutego 2021 r. godz. 16.301

Program szkolenia:

  1. Grupy etniczne na Śląsku Cieszyńskim.
  2. Wprowadzenie w świat tradycji obyczajów i kultury mieszkańców regionu.
  3. Wiosenne obrzędy i zwyczaje na Śląsku Cieszyńskim, ich przeobrażanie oraz procesy powodujące zanikanie tradycji kultury ludowej.
  4. Edukacja regionalna w świetle obowiązującej podstawy programowej.
  5. Przegląd dobrych praktyk z zakresu edukacji regionalnej.

Formularz zgłoszeniowy

Webinar poprowadzi Jadwiga Picha - dr nauk humanistycznych, nauczyciel bibliotekarz cieszyńskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, trener wspomagania szkół, autorka i współautorka publikacji dotyczących kultury książki na Śląsku Cieszyńskim.

Serdecznie zapraszamy!


Drukuj