Góralska tematyka w grafice twórców ze Śląska Cieszyńskiego

Odsłony: 29

 W związku z Rokiem Gósteller pejzaz fragment1rali w Województwie Śląskim filia cieszyńska przygotowała wystawę prac artystów ze Śląska Cieszyńskiego, prezentującą przykłady fascynacji i popularyzacji zwyczajów oraz kultury górali Beskidu Śląskiego. {Play}

Na wystawie można zobaczyć prace Jana Wałacha (1884-1979), Pawła Stellera (1895-1974), Bogusława Heczki (1927-2018) i Bronisława Kohuta (1944-2016). Dominuje drzeworyt, prócz niego prezentujemy przykłady linorytu oraz rysunku ołówkiem i tuszem. {Play}

W pracach na pierwszy plan wysuwają się motywy portretowe, prezentujące nieupiększone twarze głównie ludzi starszych, doświadczonych ciężką pracą. Częstym tematem jest także sama praca człowieka zmagającego się z przyrodą o zdobycie przysłowiowej kromki chleba dla swej rodziny. Przywiązanie i miłość ludu góralskiego, pomimo biedy i wyjątkowych trudów codziennego życia, do swej małej ojczyzny, wyrażała się w jej zrozumieniu i akceptacji życia z nią w swoistej symbiozie. {Play}
Kultura, praca, dom były surowe, proste i święte jak prawa górskiej przyrody. {Play}

Wystawa powstała dzięki współpracy z Cieszyńskim Klubem Hobbystów, któremu bardzo dziękujemy za pomoc i życzliwość. {Play}

Prace można oglądać do 30 czerwca 2021 r. w wypożyczalni biblioteki w godzinach pracy placówki (ul. Stalmacha 14, 43-400 Cieszyn). {Play}

Serdecznie zapraszamy. {Play}

Drukuj